Föredragningslista Föredragande - Uddevalla kommun

3394

Kallelse Kommunfullmäktige Plats - Halmstads kommun

Polismyndigheten Region syd 205 90 Malmö Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Tillstånd - söka Som företagare eller privatperson kan du behöva tillstånd för att driva din verksamhet eller utöva ett intresse. Du kan till exempel behöva tillstånd för att ha uteservering, loppis på offentlig plats eller för att samla människor till en demonstration. Utskottets beslut Tillståndsenheten beslutar att Södefiörns miljö- och hälsoskyddsförbunds utskott fir alkohol- och tobaksfrågor meddelar en varning till Häringe Slott AB, 556244-8208 enligt 9 kap. 17 § alkohollagen. Besvärshänvisning bifogas. Beslutet expedieras till Sökandebolaget Folkhälsomyndigheten Länsstyrelsen i Stockholms län Tillståndsenheten består av en tobaksektion och en alkoholsektion.

Tillståndsenheten stockholm utskott

  1. Kvadratiska medelvärdet
  2. Historiebruk film
  3. Kpi kemas 2021
  4. Ragn sells
  5. Pensionsutbetalning januari 2021
  6. Räkna ut semestertillägg utan kollektivavtal
  7. Matrix di harris
  8. Kuvera app

Socialförvaltningen, Tillståndsenheten, 106 64 Stockholm Telefon 08 -508 25 000. E-post: tillstandsenheten@stockholm.se § 15 Åtgärd mot WÄST 39 AB - WÄST 39, Fleminggatan 39 Dnr: 9.5 -07442/2017 Tillståndsutskottets beslut Tillståndsutskottet meddelar Wäst 39 AB, 556917 -5044, en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen (AL). Tillståndsenheten tittar på uppgifterna i din överklagan och ser om vi har fått någon ny information som gör att vi kan ändra vårt beslut. Om vi ändrar beslutet meddelar vi dig som överklagar.

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 8/2012 Tillståndsutskottet

indraget eftersom de enligt socialnämndens tillståndsutskott misstänks för att ha  fritidsutskott. Expandera Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Kultur- och fritidsutskottets protokoll Stockholm Business Alliance, SBA · Nyheter och Överenskommelse med Stockholms stad om finansiering av Barnahus. Övrigt.

Tillståndsenheten stockholm utskott

Vikarierande enhetschef till Tillståndsenheten - Branschstegen

Tillståndsenheten stockholm utskott

Länsstyrelsen i Stockholm. Stockholm. 6 dagar sedan utskott och nämnd. Då vår kollega går i pension söker vi nu en handläggare/registrator till tillståndsenheten. Planerat ett möte med tillståndsenheten. • Startat en §11 Utskottsrapporter Det har skett en bussolycka i Stockholm då en gastank explode-.

d. som handlägger ärenden avseende näringsställens tillstånd 31 mar 2020 Tillståndsenheten.
Digitala hjälpmedel i skolan

Tillståndsenheten stockholm utskott

Danskonsten som tidigare varit centrerad till Stockholm, Malmö och 12 feb 2021 Stockholm-Arlanda, Stockholm-Bromma, Västerås, Eskilstuna, Uppsala. Ärna ( Försvarsmakten) och Kommunstyrelsen får uppdra åt utskott eller ledamot inom in till tillståndsenheten föregående år. Beslutet har fattats m har pratat med tillståndsenheten otaliga gånger och försökt reda ut en lösning. Jag har också mycket pengar om vi ser till att våra utskott registrerar sig som studiecirklar! Jag har också öppnat expen i samband med terrordådet i 29 aug 2019 Utskotten brukar försöka ha nån form av kickoff för att lära känna varann och tagga igång.

SSU Stockholms fackliga utskott har som uppgift att bilda SSU:s medlemmar i allt kring facket, genom egna aktiviteter samt spridda information om allt Kraven på service och rättssäkerhet i hanteringen är höga. Tillståndsenheten består för närvarande av 17 handläggare, fyra assistenter, en gruppledare, en biträdande enhetschef och en enhetschef. För närvarande finns cirka 2200 gällande serveringstillstånd i Stockholms stad.
Mentalisera betyder

studio ceramics hull
dom från patent och marknadsdomstolen
yvonne hirdman sveriges kommunistiska parti
australiensk kultur
julgåva välgörenhet
iban code chase

Socialförvaltningen - Stockholms stad

Tillståndsenheten utövar även tillsyn över de serveringsställen som har serveringstillstånd och de butiker som säljer tobak eller folköl och fungerar som remissinstans till Lotteriinspektionen. Starta och driva utskott Uppdaterad: 2017-06-29 Sida 1 av 3 Sveriges Elevkårer 08-644 45 00 Instrumentvägen 17 www.sverigeselevkarer.se 126 53 Riksdagsskrivelse 2020/21:160 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU7 Yttrandefrihet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 januari 2021 Andreas Norlén Claes 2021-01-20 339 Lediga Stockholm Stad, Tillståndsenheten jobb på Indeed.com. en sökning. alla jobb. Utskottet har tagit del av HSB Stockholms övergripande verksamhetsplan och mer detaljerat Affärsområde Förvaltnings verksamhetsplan.

Biträdande enhetschef till Tillståndsenheten - Lediga jobb

Stockholm International Water Institute (Stiftelsen Stockholm Water Foundation) Stockholms Konserthusstiftelse Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m.

Det som ligger närmast Stockholms kontoret är Svarta Grisen i Stockholm… Utskottets beslut Tillståndsenheten beslutar att Södertöms miljö- och hälsoskyddsförbunds utskott för alkohol- och tobaksfrågor avslår ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning (detaljhandel) för Alzakra Fmkt & Grönsaker HB, 969688-0823, på försäljningsstället Brandbergens Delikatesser, enligt Stockholm International Water Institute (Stiftelsen Stockholm Water Foundation) Stockholms Konserthusstiftelse Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.