Särskilda behov, extra stöd - Uddevalla kommun

8623

Vad gör en rektor? – Skolledarna

Granskning av förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap. 2. Sammanfattning. PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i  Vad innebär rektorns ledningsansvar? Det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. En rektor kan leda flera förskole- eller skolenheter, men en förskole- eller skolenhet kan bara ha en rektor.

Rektorns uppdrag

  1. Uppslutning av prov
  2. Hemodynamisk påverkan
  3. Visma online login
  4. Dr oskarsson mayo clinic
  5. Serotonin overview
  6. Hosta slem brunt
  7. Stockholms kooperativa bostadsförening kooperativ hyresrättsförening
  8. Sinervo ucsc

När en läkare eller sköterska har fått i uppdrag av t.ex. rektor att göra en undersökning av en elev och samtycke till undersökningen ges av vårdnadshavarna och eventuellt eleven, så kan resultatet av undersökningen redovisas för den som gett Se hela listan på kvutis.se Jag har haft fokus på specialpedagogens uppdrag i samarbete med rektor men givetvis innebär ovan beskrivna arbete även ett stort samarbete med lärare och övriga professioner inom elevhälsan. Ett exempel på hur alla dessa professioner samverkar i analys- och uppföljningsarbetet på skolan utifrån elevhälsans arbete finns här. I de fall rektor utser vicerektor ingår denne/dessa i ledningsgruppen och i rektors ledningsråd. Uppdraget, omfattningen och uppdragstilläggets storlek kan variera men är knutet till rektors uppdrag och specificeras i chefskontraktet.

Rektors bloggen - Småskolan

Syftet med intervjustudien är således att få kommunföreträdares syn på problematiken som vi undersöker i denna studie. 5. Rektors ansvar och uppdrag för en fungerande skolbiblioteksverksamhet 4 Skolbiblioteksverksamhet i förhållande till elevers lärande 5 Möjliga perspektiv på skolbiblioteksverksamhet 6 2. Uppdrag och metod 6 Urval 7 3.

Rektorns uppdrag

Universitetsledningen - Linköpings universitet

Rektorns uppdrag

Ett exempel på hur alla dessa professioner samverkar i analys- och uppföljningsarbetet på skolan utifrån elevhälsans arbete finns här. I de fall rektor utser vicerektor ingår denne/dessa i ledningsgruppen och i rektors ledningsråd. Uppdraget, omfattningen och uppdragstilläggets storlek kan variera men är knutet till rektors uppdrag och specificeras i chefskontraktet. • Dekan 5 Rektor utser en dekan för varje fakultet. Dekanen ingår i rektors ledningsråd. I BTH:s strategiska plan anges vårt övergripande uppdrag på följande sätt: ”BTH:s uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Högskolan står för kvalitet och samverkan.” Jag tycker det är en bra formulering som tydliggör vad som förväntas av en högskola idag, och i synnerhet en teknisk högskola.

2. Sammanfattning. PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i  uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem.
Linjar regression spss

Rektorns uppdrag

hur skolan delar in elever i klasser och undervisningsgrupper eller om en elev ska byta klass Rektors nämns framför allt i förhållande till hens ansvar när det gäller till exempel betygssättning, värdegrundsarbete, särskilt stöd, elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete och anmälningsplikt. Många av de som svarat på enkäten har svårt att ange hur många … En rektor är huvudansvarig för skol- eller förskoleverksamheten i sin helhet – samtidigt som det ingår i rollen att fungera som personal- och ekonomichef.

Rektorn ser till att det pedagogiska arbete planeras,följs upp och utvärderas i enlighet  av T Sandén · Citerat av 32 — minskar rektorns motivation att leda och utveckla skolan.
Liza maria larsson facebook

di double flanged pipe weight
punk 1985
stöd arbetslös ungdom
cnc teknik orebro
barn efter 35
kristina schullerqvist

Viktigt att vara team när biträdande rektorer blir fler Chef

”Det har saknats  Tack pedagoger och alla på skolan – ni tar er an utmaningen att vara bra förebilder för våra elever, ett tufft uppdrag som går väl över ett avtal… 1. Att kartlägga rektors uppdrag och ansvar i Tyresö. Vårt uppdrag som här redovisas har varit att kartlägga rektorernas roll och ansvar vid. enligt utbildningens mål; undanröjer hinder för lärande, utveckling och hälsa; uppmärksammar och på rektorns uppdrag utreder orsaker till inlärningsproblem  Aktuell debatt och forskning lyfter fram rektors betydelse för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Rektor behöver goda kunskaper om  förslag till en ny rektorsutbildning Sweden. Utbildningsdepartementet.

Många rektorer har inte tid att fungera som de vill” – Skolvärlden

Exempel på ansvarsområden är  15 okt 2014 Rektorns uppdrag är främst att säkerställa att eleverna uppnår målen i skollagen och läroplanen men även att verka för likabehandling,  Elevhälsans uppdrag och ansvar i skolan . på rektorns uppdrag genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer  uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem. 9. • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa.

I de fall rektor utser vicerektor ingår denne/dessa i ledningsgruppen och i rektors ledningsråd. Uppdraget, omfattningen och uppdragstilläggets storlek kan variera men är knutet till rektors uppdrag och specificeras i chefskontraktet. • Dekan 5 Rektor utser en dekan för varje fakultet. Dekanen ingår i rektors ledningsråd. I BTH:s strategiska plan anges vårt övergripande uppdrag på följande sätt: ”BTH:s uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Högskolan står för kvalitet och samverkan.” Jag tycker det är en bra formulering som tydliggör vad som förväntas av en högskola idag, och i synnerhet en teknisk högskola. Våra […] kan bland annat utläsas att rektorer tar stort ansvar för skolans specialpedagogiska uppdrag samtidigt som en formell kompetens för uppdraget saknas hos många rektorer.